FOLLOW US
____________________________________
AMRO STEEL COMPLEX
P  R  O  D  U  S  E     M  E  T  A  L  U  R  G  I  C  E
___________________________________________
___________________________________________
© AMRO STEEL COMPLEX
Politica de Confidentialitate

Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR - General Data Protection Regulation
STEEL COMPLEX SRL respecta legislaţia naţională privind protecţia datelor, care reglementează colectarea şi
utilizarea informaţiilor personale, administreaza în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele
personale  furnizate.

Natura si scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate în activitatile curente aferente colaborarii dintre AMRO
STEEL COMPLEX SRL si partenerii sai, furnizate de oricare dintre parti, vor fi prelucrate strict numai pentru
îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, în cursul executarii contractelor sau pentru informari si comunicari
comerciale.
AMRO STEEL COMPLEX SRL nu va utiliza, exploata sau dezvalui datele cu caracter personal colectate în cadrul
activitatilor derulate catre terti in scop de marketing, publicitate sau alte scopuri in afara prevederilor legale.

Tipuri de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii:
nume prenume, adresa, telefon, e-mail, semnatura, date din certificatul de înmatriculare, date din permisul de
conducere, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate ale persoanelor fizice ce vor fi furnizate de
parti pe parcursul derularii relatiilor contractuale sau comerciale.

Durata prelucrarii
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioada cat partile vor fi implicate în raporturi, comerciale,
juridice precum si pe durata arhivarii documentelor în care apar consemnate date cu caracter personal  conform
reglementatarilor si prevederilor legale în vigoare.